NM 2008 - Bijgewerk: 16 april 2018

Naam:


Functie:

Namens:

E-mail:

Telefoon:

G.T.M. (Geert) Van Beers

Kaldenkerweg 150

5915 AG  Venlo

voorzitter

Onafhankelijk

voorzitter@seniorenplatformvenlo.nl

077-3516500

06-57584850

C.J. (Cees) van Amerongen

Bachstraat 12a

5914 RS Venlo


Vice-voorzitter

BOS

vicevoorzitter@seniorenplatform.nl

077-3543418

06-22605889

K.M.A. Nefkens

Burg.v.d.Knapenstraat 4

5922 TK  Venlo


penningmeester


penningmeester@seniorenplatformvenlo.nl

077-3825137


J.P.A. (Jos) Kempen

Maaskade 44

5911 EZ  Venlo


Secretaris/

notulist

KBO

secretaris@seniorenplatformvenlo.nl

077-4731566

J.J.W. (Jacques) Rikken

Molenbossen 501

5923 AH  Venlo


lid

ANBO

Afd. Venlo

afd.venlo@anbo.nl

077-8518775

I. (Ine) Jacobs

Broekweg 1

5941 ND  Velden


lid

KBO

ijacobs@plex.nl

077-4729057

J.L.A. (Jac) Ebus

Groenstraat 69

5913 CB  Venlo

reservelid

SOB Venlo

jacebus@ziggo.nl

077-3515458

 L. (Loe) Maas

 Molenbossen 564

 5923 AJ  Venlo

onafhankelijk


 loemaas@planet.nl


 06-22945700


LEDEN  SENIORENPLATFORM  VENLO  2016

U bent hier: HOODFPAGINA > BESTUUR > LEDEN

Naar boven